Usługi

Ścinka drzew w miejscach trudnych metodą alpinistyczną, chirurgia drzew.

 

Prowadzimy ścinkę, cięcia sanitarne i prześwietlejące, formowanie i kształtowanie pokroju drzew w miejscach trudno dostepnych - budynki, linie wysokiego napięcia, cmentarze itp. metodą alipinistyczną.

Posiadamy wykwalifikowanych pracowników z uprawnieniami do prac na wysokościach oraz specjalistów chirurgi drzew. Nasi pracownicy posiadają wykształcenie leśne i doświadczenie wyniesione z pracy w Lasach Państwowych.

 


 

Zakład Usług Leśnych "Globus" oferuje:
- profesjonalną zrywkę nasiębierną Forwarderem Ponsse ELK 25.

 

Zalety wykonywania zrywki Forwarderem Ponsse  i możliwości tego urządzenia:

 •     Zrywka nasiębierna (ochrona podłoża)
 •     Proporcjonalnie rozłożony nacisk na osie (ochrona podłoża)
 •     Zrywka drewna kłodowanego od 1,2 do 7,0 metra
 •     Zrywane drewno nie jest zapiaszczone
 •     Zrywka dużej ilości metrów sześciennych drewna przy jednorazowym załadunku
 •     Jednoosobowa obsługa urządzenia
 •     Możliwość dostosowania długości skrzyni ładunkowej do długości zrywanego drewna
 •     Zrywka drewna w każdych warunkach terenowych i atmosferycznych
 •     Zrywka drewna na zrębach i trzebieżach

  

Zbiór szyszek/nasion z drzew stojących.

Ceny za usługi zostały oszacowane ze względu na zróżnicowany urodzaj oraz ilość szyszek do zebrania i kształtują się następująco dla poszczególnych gatunków drzew:

 •     świerk ------------------ 22 zł/kg
 •     jodła ----------------35 zł/kg
 •     jawor------------30 zł/kg
 •     klon--------------30 zł/kg
 •     lipa-------------39 zł/kg
 •     modrzew ------------- 51 zł/kg
 •     olsza --------72 zł/kg
 •     wiąz---------45 zł/kg
 •     brzoza---------42zł/kg
 •     czereśnia ptasia-------17zł/kg
 •     wejście na pojedyncze, wskazane drzewo i zebranie
      około jednego kilograma szyszek -- 55 - 75 zł.


 

Rozdrabnianie pozostałości pozrębowych.

Pozostałości zrębowe rozdrabniamy rębakiem HARPIUM z wirnikiem o poziomej osi obrotu.
Cena usługi za jeden hektar w zależności od ilości i grubości pozostawionych pozostałości zrębowych oraz ukształtowania terenu wynosi od 400 do 1000 zł.

Zalety i potrzeby rozdrabniania pozostałości pozrębowych.
(Źródło: Roman Wojtkowiak "Metody utylizacji pozostałości poeksploatacyjnych na zrębach - maszyny i technologie.")

Z prowadzonych od wielu lat w Katerdrze Mechanizacji Prac Leśnych Akademii Rolniczej w Poznaniu badań wynika, że:

 •     1. w wyniku spalania pozostałości pozrębowych z 1 ha usuwamy 18 600 kg arbomasy,
 •     2. w igliwiu i drobnicy gałęziowej znajduje się 86 - 94% pierwiastków biogennych drewna sosnowego,
 •     3. W wyniku spalania pozostałości pozrębowych z 1 ha tracimy przeciętnie:
  P
  K
  Ca
  N
  Mg
  9,4 kg
  24,7 kg
  51,3 kg
  67,8 kg
  4,92 kg
 •     4. Koszt uzupełnienia tych składników w postaci nawozów rolniczych wynosi około 200 zł,
 •     5. koszt uzupełnienia tych składników w postaci nawozów wolno wymywalnych, "SILWAMIX" wynosi 3199 zł,
 •     6. powierzchnia zdegradowana w wyniku palenia ognisk wynosi od 3-12% powierzchni zrębu,
 •     7. koszty poprawek na 1 ha upraw w miejscach gdzie palono ogniska wynosi od 1000 zł do 2800 zł,
 •     8. w wyniku spalania pozostałości pozrębowych w Polsce z każdego hektara zrębu do astmosfery ulatnia się:
  CO2 (kg/ha)
  CO (kg/ha)
  Ciepło (MJ)
  44 152,38
  7 462,33
  426 702,57
 •     9. w wyniku spalania pozostałości poeksploatacyjnych na wszystkich zrębach zupełnych w Polsce (powierzchnia zrębów 37 200 ha) odprowadzamy do atmosfery:
  CO2 (t)
  CO (t)
  Ciepło (MJ)
  1 642 468,5
  277 598,67
  15 873 335
 •     10. rozdrabniając uniezależniamy się od uprzątania powierzchni w ramach tzw. "samowyrobu",
 •     11. rozdrabniając oszczędzamy czas pracy,
 •     12. uzyskujemy terminowe i dokładne wykonanie prac,
 •     13. nie niszczymy fauny i flory gleby pod ogniskiem,
 •     14. nie wpływamy niekorzystnie na sąsiednie drzewostany ciepłem i dymem ze spalonych stosów gałęzi,
 •     15. uzyskujemy tłumienie chwaastów i niepożądanych roślin,
 •     16. w wyniku rozdrabniania następuje polepszanie struktury gleby,
 •     17. w efekcie uzyskujemy zwiększoną wydajność upraw.
Przygotowanie gleby do zalesień i odnowień
za pomocą specjalistycznego sprzętu.

 •     pług dwuodkładnicowy LPZ z pogłębiaczem
 •     pług aktywny z pogłębiaczem
 •     pługofrezarka (przygotowanie gleby w rabatowałki).